Email spoofing er en form for falsifisering av avsenderinformasjonen i en e-postmelding. Dette betyr at en person kan sende en e-post og endre avsenderadressen slik at det ser ut som om den kommer fra en annen person eller organisasjon.

__

Formålet med email spoofing kan variere. Noen bruker det til å lure mottakeren og få dem til å tro at e-posten kommer fra en pålitelig kilde, for eksempel en bank eller en kjent bedrift. Dette kan brukes til å stjele sensitive opplysninger som påloggingsinformasjon, kredittkortdetaljer eller personlig identifiserbar informasjon.

Email spoofing kan også brukes til å spre skadelige programmer eller utføre phishing-angrep. Phishing er når en angriper prøver å få mottakeren til å gi fra seg personlig informasjon ved å late som om de er en betrodd kilde.

For å beskytte deg mot email spoofing, er det viktig å være forsiktig med å åpne e-poster fra ukjente avsendere eller som ser mistenkelige ut. Sørg for å verifisere avsenderen før du gir ut sensitiv informasjon eller klikker på lenker i e-posten.

Det er også lurt å bruke e-postautentiseringsteknikker som SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) og DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance). Disse protokollene hjelper til med å bekrefte at e-posten kommer fra en legitim kilde og at den ikke er blitt forfalsket.

Husk å være oppmerksom og forsiktig når du håndterer e-post for å unngå å bli offer for email spoofing-angrep.